Научен център "Преславска книжовна школа"

Актуално


НАУЧНА ПРОГРАМА НА МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ "ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА"

публикувана на 21 Октомври 2014

 

24 октомври 2014 г. (петък)

Регионална библиотека – Шумен, Фоайе, ІІ етаж

 

10.00 – 10.30  Откриване на Международния симпозиум “ХРИСТИЯНСТВО и КНИЖНИНА

Приветствие от Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан

Приветствие от Зам.-Кмета по култура, просвета и образование на Община Шумен

Приветствие от ръководството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

 

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Веселин Панайотов

10.30 – 10.45  Ангел Кръстев (Шумен) – Учредяване на Поместна българска църква и йерархия

10.45 – 11.00  Христо Трендафилов (Шумен) – Стрелата на времето и стрелите на пространството: за една нова културна картография на Българския североизток през IХ-Х век

11.00 – 11.15   Павел Георгиев (Шумен) – "Княз Борис – монах чутовен и преславен" ("нов" домашен източник за старобългарската литературна история от края на ІХ век) 
11.15 – 11.30  Надежда Драгова (София) – Дворцовият езически реликвиар от Плиска (сандъкът от Терачина)

Почивка: 11.30 – 11.45

 

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Ценка Досева

11.45 – 12.00  Пиринка Пенкова-Люейер (Калундборг, Дания) – Съставът на преславските библейски преводи с оглед на библейските цитати в преводите от Атанасий Александрийски

12.00 – 12.15  Мария Спасова (Велико Търново) – Неизвестни преписи на беседа 1 и беседа 2 от Учителното евангелие на Константин Преславски

12.15 – 12.30  Татяна  Илиева (София) – Теолого-философската терминологична лексика в старобългарската книжнина и нейните континуанти в съвременния ни език

12.30 – 12.45  Николай Николов (Шумен) – Съществителни имена на -ьство в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)

12.45 – 13.00  Тодорка Георгиева (Силистра) – Финалните завършеци на календарните четива в сборника Тържественик от ХІІ век

Обедна почивка: 13.00 – 1415

 

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Мария Спасова

 

14.15 – 14.30  Елка Мирчева (София) – Старобългарските преводи и редакции на Чудото в Хоня със св. арх. Михаил

14.30 – 14.45  Ценка Досева (София) – Паремиите в Службата за пророк Илия

14.45 – 15.00 Петранка Трендафилова (Силистра) – Отражение на християнската култура в български и руски паремии 

15.00 – 15.15  Мария Томова (Силистра) – Представата на средновековния българин за греховността според оригиналните слова в сборника Златоструй от ХІІ век 

15.15 – 15.30  Силвия Ангелова (Силистра) – Християнските духовници в българското и румънското мирозрение 

Почивка: 15.30– 15.45

 

ВТОРО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Христо Трендафилов

 

15.45 – 16.00  Зарко Ждраков (София) – Бустрофедонното писане при прабългарите

16.00 – 16.15  Елена Статева (София) – Монахът княз Михаил и Държавата-Скиния  (Политическа теология)

16.15 – 16.30 Антоанета Буюклиева (Бургас) – Петър Черноризец като оратор. Към някои композиционни особености на Слово о супротиви вс­енцямъ

16.30 – 16.45  Силвия Аризанова (София) – Християнските ценности в българските средновековни жития на св. Йоан Рилски

16.45 17.00  Татьяна Строковская (Дубна, Русия) – Научное издание христианских памятников болгарской письменности: эволюция концепции

Почивка: 17.00– 17.15

 

ТРЕТО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Елка Мирчева

17.15 – 17.30  Марияна Цибранска-Костова (София) – За лексиката на юридическата компилация Nomos Mosaicos според Южнославянската кормчая с тълкования

17.30 – 17.45  Ростислав Станков (София) – Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола: мнимые русизмы

17.45 – 18.00  Анета Тихова (Шумен) – За употребата на повелително и условно наклонение в славянския превод на История на юдейската война от Йосиф Флавий според Архивския хронограф

18.00 – 18.15  Илонка Стоянова (Шумен)  –  Отново за първия наш християнски правен паметник Закон за съдене на людете

18.15 – 18.30  Дискусия

18.30 – 18.45  Представяне на изложбата „В началото бе буквата“

 

25 октомври 2014 г. (събота)

Регионална библиотека – Шумен, Заседателна зала 

 

ПЪРВО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Тотю Тотев

9.00 – 9.15  Янка Драгомирова (Шумен) – Ангел Господен през времето на Моисей

9.15 – 9.30  Юлиян Великов (Велико Търново) – Фронто, Целс или за ранното християнство в риторическа и философска перспектива

9.30 – 9.45  Румяна Малчева (Шумен) – Културотворната сила на християнството в Първото българско царство

9.45 – 10.00  Ростислава Тодорова (Шумен) – От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла?

Почивка: 10.00 – 10.15

 

ВТОРО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Павел Георгиев

10.15 – 10.30  Тотю Тотев (Шумен)

10.30 – 10.45  Данаил Петров (Шумен) – Крепостта Абритус - епископски център в провинция Долна Мизия

10.45 – 11.00 Стела Дончева (Шумен) – Късносредновековна бронзова матрица с изображение на архангел Гавраил

11.00 – 11.15  Веселин Станков (Шумен) – Ктиторски надпис от църква в родопската крепост Цепина

Почивка: 11.1511.30  

 

ТРЕТО СУТРЕШНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Ростислав Станков

11.30 – 11.45  Веселин Панайотов (Шумен) – Акростих на химнографката Томирис

11.45 – 12.00  Тереза Герчева (Шумен) – Азбучни акростихове в старопечатен миней за януари

12.0012.15 Цветанка Янакиева (Шумен)Нормативен модул на употреба на безпредложния приглаголен локатив в старобългарската писменост

12.15 – 12.30  Деница Люцканова (Шумен) – Устойчиви словесни комплекси в библейските цитати от старобългарския превод на катехизите на свети Кирил Йерусалимски

12.30 – 12.45  Айтен Мустафова (Шумен) Житие на Александър Сидски от Ретковия сборник

Обедна почивка: 12.45 – 13.30

 

ПЪРВО СЛЕДОБЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Цветанка Янакиева

13.30 – 13.45  Грета Стоянова (Шумен) – Призренски препис на Църковното сказание

13.45 – 14.00  Ивета Рашева (София) – Концептът за участието на св. Кирил и св. Методий в българското покръстване във възрожденската ни историография

14.00 – 14.15  Олга Пърличева (София) – Кирило-методиевските традиции и християнският код в ораторската проза (публицистиката) на Григор Пърличев (с фокус върху две слова: За Светите Кирил и Методий и За Св. Климент Охридски)

14.15 – 14.30  Сава Сивриев (Шумен) – За празнуването на Господските празници в Огледало (Буда, 1816) на отец Кирил Пейчинович 

14.30 – 14.45  Яна Мороз (София) – Образът на Бог в устните разкази на циганите евангелисти

14.45 - 15.00 Дискусия

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТОВЕТЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ

 

Текстовете за отпечатване трябва да се предадат най-късно до 20.12.2014 г. на CD или по е-mail. Задължително е текстът да бъде написан на Word 2007, 2010, придружен с използваните шрифтове и разпечатка на хартиен носител (или вариант във формат PDF).

Текстът не трябва да надвишава 20 стандартни страници (включително и приложенията), с размер 12 pt и разредка 1,5.

Резюмето на английски език да бъде в обем до една стандартна страница, 1800 знака (вкл. заглавието и автора). 

Цитирането да бъде под линия, напр.: Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1931, с. 32-33.

Текстовете изпращайте на адрес:

                               Шумен 9712

                               Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

                               Научен център “Преславска книжовна школа”

                               ул. “Университетска” № 115

                               гл. ас. д-р Грета Стоянова

         или          на e-mail: pks@shu-bg.net; pksshum@abv.bg  до Грета Стоянова.