Научен център "Преславска книжовна школа"

Добре дошли в страницата на Научен център „Преславска книжовна школа”!

Тя е създадена по Проект към МОМН, ФНИ, на тема: ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И ТРАДИЦИИ (Договор № ДДВУ 02/65 от 20.12.2010 г.)

НЦ "Преславска книжовна школа" е изследователски център към Шуменски университет.  В него си сътрудничат учени от различни области на познанието, свързани с културата на българското и славянското средновековие.

Информация за нас и за дейността ни можете да намерите тук.


Актуално

Международен симпозиум “КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА”, 28-29 октомври 2016 г., Шумен

Уважаеми КОЛЕГИ,             Научният център “Преславска книжовна школа” към ФХН при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” организира Международен симпозиум “Кирило-методиевите учен

 

Последно от "Издания"