Научен център "Преславска книжовна школа"

Добре дошли в страницата на Научен център „Преславска книжовна школа”!

Тя е създадена по Проект към МОМН, ФНИ, на тема: ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И ТРАДИЦИИ (Договор № ДДВУ 02/65 от 20.12.2010 г.)

НЦ "Преславска книжовна школа" е изследователски център към Шуменски университет.  В него си сътрудничат учени от различни области на познанието, свързани с културата на българското и славянското средновековие.

Информация за нас и за дейността ни можете да намерите тук.


Актуално

Излезе от печат двутомното издание на Уилям Федер - Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох

 Излезе от печат двутомното издание на проф. Уилям Федер - Псевдо-Атанасий Александрийски. Въпроси и отговори към княз Антиох. Т. Увод и показалци. Т. 2. Текст. Шумен, 2016.

Юбилеен международен симпозиум “КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ И НЕГОВАТА ЕПОХА”, 12-14 октомври 2017 г.

Уважаеми КОЛЕГИ,             През 2017 г. се изпълват 40 години от създаването на Научен център “Преславска книжовна школа” при Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. По този повод

 

Последно от "Издания"